Skip to content Skip to footer

KROK #1 Toto je naša chrbtica

Na začiatok celého príbehu, ktorý spolu budeme tvoriť je potrebné si nastaviť rovnaký „prekladový slovník“. Tento „slovník“ budeme používať tak, aby to prinieslo radosť mne a zdravie tebe.

Prvé slová do nášho slovníka bude chrbtica a fyziologické zakrivenie chrbtice. 

Toto je naša chrbtica, zoznámte sa s ňou a naučte sa ju milovať, nie si ju ničiť! Je veľmi podstatné si uvedomiť, že chrbtica nie je samostatne stojaca časť ľudského tela, ktorá sa nachádza niekde v strede tela a je obklopená ostatnými orgánmi a tkanivami. Chrbtica je ako stožiar na lodi, stabilizovaný a aj pohybovaný svalmi, šlachami a inými útvarmi (lanami). To, čo vytvára pohyb nie sú kosti, ale svaly!

Fyziologické zakrivenia chrbtice:

Chrbtice vedie od lebky až do panvy. Najodolnejšia voči vplyvom každodenného života je vtedy, keď sa nachádza vo svojom fyziologickom (neutrálnom) nastavení a pri tejto východzej pozícii je najmenej napätá. Zdravá chrbtica má neutrálnom nastavení niekoľko zakrivení, ktoré jej pomáhajú spracovávať vplyvy okolitého prostredia. Chrbtica človeka je dva krát esovite zakrivená:

  1. Krčná časť chrbtice začína od lebky a končí v mieste, kde začína hrudník. Je mierne ohnutá dovnútra (smerom vpred) a vytvára krčnú lordózu.
  2. Hrudná časť chrbtice je pokračovaním krčnej časti a spája sa s rebrami. Je zahnutá dovonku (smerom vzad) a tvorí hrudnú kyfózu.
  3. Drieková časť chrbtice začína pod rebrami a pokračuje až na panvu (na zrastenú krížovú kosť), je zahnutá smerom ku vnútorným orgánom. Vytvára driekovú lordózu.
  4. Krížová časť vzniká zrastením 4 alebo 5 krížových stavcov s kyfotickým zahnutím.

Kľúčovými oblasťami z hľadiska pohybu a porúch sú prechody medzi jednotlivými úsekmi, najmä prechod medzi krčnou a hrudníkovou chrbticou (C7-Th1) a prechod medzi driekovou chrbticou a krížovou kosťou (L5-S1).  Tu sa najčastejšie stávajú poranenia ako sú napríklad hernie či iné degeneratívne ochorenia platničiek.

Nájdete ma: Aircraft Sporthouse

Ivanská cesta 30/D, 821 04 Bratislava

Button's image

© 2024 Mgr. Michal Králik,PhD. Všetky práva vyhradené.