Skip to content Skip to footer

Športová diagnostika pohybového systému

Športujte alebo sa snažíte so športovom začať? Chcete zistiť na čo by ste sa mali zamerať?  Práve diagnostika je základným nositeľom pokroku. Ak nie je známy aktuálny stav, nie je možné sa posunúť vpred. Preto je diagnostika prvým krokom ku úspešnej ceste za lepšími zajtrajškami.

Podstatou športovej diagnostiky je identifikovať najzásadnejšie obmedzenia, ktoré by mohli viesť k zníženiu efektivity tréningu, spôsobeniu zranenia alebo zvýšenie rizika zranenia. Čím odbornejšie a hlbšie sa na diagnostiku pozeráme, tým lepšie vieme pochopiť fyzický stav a často aj príčiny, prečo sa v tomto stave práve nachádza. Na základe diagnostiky je možné vytvoriť najvhodnejší plán pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Včasná diagnostika je vždy lepšia, ako neskoršia nevyhnutná rehabilitácia!

Možnosti diagnostiky

Každá diagnostika obsahuje podrobnú správu vo formáte .pdf spolu so sumárom a odporúčaniami. V rámci doplnkov ku všetkým testovaniam je možná analýza krvyvyšetrenie fyzioterapeutom alebo stretnutie s výživovým špecialistom. V prípade zaújmu o viac informácií o týchto doplnkoch ma kontaktujte na  ja@michalkralik.sk.

Komplexná diagnostika

50
 • Štrukturovaný dotazník
 • Analýza stravovacích návykov
 • Analýza spánku
 • Analýza telesného zloženia
 • Testovanie FMS (Functional Movement Screen)
 • Dĺžka trvania je 60 minút

Diagnostika PRO SPORT

100
 • Rozšírená diagnostika
 • Komplexná analýza stravovanie
 • Testovanie YBT (Y-Balance Screen)
 • Rýchlostno-silové testy
 • Maximálne silové testy
 • Nepriame meranie VO2max
 • Dĺžka trvania 120 minút

Pokyny pred absolvovaním diagnostiky

Nato, aby mohla byť diagnostika objektívna, je nevyhnutné pred ňou dodržať niekoľko zásad. Bez týchto základov, diagnostika nemôže mať kvalitnú výpovednú hodnotu, ale bude poskytovať skreslené informácie o aktuálnom fyzickom stave. Preto je potrebné, aby bol dodržaný: 
 
 • 100% zdravotný stav (mimo svojich dní).
 • 24 hodín pred testovaním nevykonávať žiadnu namáhavú fyzickú aktivitu.
 • 48 hodín pred testovaním vykonávať najviac regeneračný tréning.
 • 2 hodiny pred testovaním nejesť.
 • V deň testovania nepožívať kofeínové nápoje a iné stimulanty.
 • Priniesť si vhodné športové oblečenie a uterák.
 • Testovanie by malo prebiehať ideálne v ranných hodinach a na lačno (Ak nie je možné dodržať, tak je potrebné opakovať testovanie v rovnakom čase a dni v týždni).
Nájdete ma: Aircraft Sporthouse

Ivanská cesta 30/D, 821 04 Bratislava

Button's image

© 2023 Mgr. Michal Králik,PhD. Všetky práva vyhradené.