Skip to content Skip to footer

Ako som sa stal trénerom...

Šport ma sprevádza celým môjím životom a práve preto sa poslanie trénera stalo mojou jasnou voľbou. Už v rannom veku som sa venoval rôznym športom na amatérskej úrovni. V 14tich rokov som sa dostal do kontaktu so „železom“ a stali sme sa nerozlučnou dvojicou.

V silovom trojboji sa mi podarilo získať titul juniorský majster Slovenskej republiky do 75kg vo federácii IPF, medzinárodný juniorský majster Slovenskej republiky v silovom trojboji RAW do 75kg vo federácii WPC.

Po skončení strednej školy som sa prihlásil na FTVŠ UK do odboru trénerstvo kulturistiky, fitnes a silového trojboja. Počas 5-ročného štúdia som dvakrát vycestoval do Fínska. Najskôr kvôli štúdiu a neskôr na stáž v Neuromuscular Research Centre v Jyväskyle, ktorej náplňou bol výskum vplyvu fyzickej aktivity na telesné a hormonálne zmeny organizmu. Táto stáž mi pomohla pochopiť ako testovať, trénovať a hodnotiť fyzické schopnosti ľudí.

Po návrate na Slovensko ma vášeň do štúdia neopustila a zapojil som sa do výskumu vplyvu fyzickej aktivity na seniorskú populáciu a neuromuskulárne ochorenia ako Alzheimer a Parkinsonova choroba. Časť tohto výskumu sa stala aj náplňou diplomovej práce.

Vďaka výskumom mám možnosť prepájať teóriu a výskum s praxou, čo považujem za svoju obrovskú výhodu.

Vzdelanie a práca

September 2021 – Súčasnosť Osobný silový tréner Elix Performance Center, Bratislava, Slovenská republika
Jún 2019 – Súčasnosť Spolu-zakladateľ a CEO Akadémia Telocviku, s.r.o.
September 2016 – September 2019 PhD., študijný odbor: športová edukológia Fakulta telesnej vychovy a športu UK, Bratislava, Slovenská republika Názov dizertačnej práce: Silový tréning ako doplnková terapia sekundárneho mužského hypogonadizmu
Apríl 2014 – August 2021 Osobný tréner, inštruktor Aircraft Sporthouse, Bratislava, Slovenská republika
Marec 2013 – September 2013 Tréner plávania Golem Club Central, Bratislava, Slovenská republika
September 2013 – December 2013 Výskumný pracovník, stáž Neuromuscular Research Centre, Jyväskyla, Fínsko
September 2011 – December 2011 International Physical Education, štúdium University of Oulu, Oulu, Fínsko
September 2013 – Máj 2016 Mgr., študijný odbor: trénerstvo, špecializácia: kulturistika, fitnes a silový trojboj Fakulta telesnej vychovy a športu UK, Bratislava, Slovenská republika Názov diplomovej práce: Vplyv kombinovaného tréningu na vybrané silové parametre seniorov

Ako Vám môžem pomôcť?

Počas posledných rokov práce s rôznymi skupinami populácie som zistil, že sa fyzická aktivita veľmi zanedbáva a jej vplyv sa podceňuje. Preto som sa rozhodol pomôcť každému, kto o moju pomoc stojí, a chce sa stať zdravším a lepším.

  • Stuhnutosť svalov alebo ich skrátenie.
  • Nadváha a nízka úroveň fyzickej kondície.
  • Funkčné problémy pohybového aparátu.
  • Rehabilitácia po zraneniach pohybového aparátu.
  • Prevencia pred zraneniami.
  • Silová príprava pre rôzne pohybové aktivity.
  • Odbúranie psychického stresu. 
 
Všetky možnosti spolupráce je možné nájsť na podstránke služby.

Články, rozhovory, podcasty

Nájdete ma: Elix Performance Center

Nové zahrady I 9, 821 05 Bratislava

Button's image

© 2022 Mgr. Michal Králik,PhD. Všetky práva vyhradené.