Skip to content Skip to footer

KROK 14: Silný úchop, silného športovca značí

Ak uvažujeme nad tým, čo znamená byť silný, tak mnoho ľudí zabudne na silu úchopu. Avšak sila úchopu limituje naše každodenné aktivity. Ľudská ruka a každý jej prst umožňuje nie len držať, stláčať, krútiť a tlačiť ale aj iné variácie týchto pohybov (šoférovať, vyčistiť si zuby).

 

Čo je to sila úchopu?

Silu úchopu by sme mohli označiť ako mieru svalovej sily generovaného svalmi predlaktia. Často sa používa ako skríningový nástroj na meranie sily hornej časti tela ale aj celkovej sily.

V roku 2019 vyšila štúdia od Richarda Bohannona, ktorý spracoval viac ako 140 prác zameraných na silu úchopu a zistil niekoľko zaujímavých informácií.

Tieto práce potvrdzujú priamy súvis sily úchopu so silou ostatných svalov na zdravých ľuďoch, ale aj na osobách s rôznymi patológiami. Niektorí autori označujú silu úchopu ruky ako jeden z „biomarkerov“ starnutia, a má vzťah ku:

– Celkovým silovým schopnostiam jednotlivca,
– funkcii horných končatín,
– hustote kostí,
– zraneniam a pádom,
– podvýžive,
– kognitívnym poruchám,
– depresiám,
– a celkovej kvality života.

Okrem vzťahu ku aktuálnemu stavu jednotlivca sa tento parameter javí aj ako vhodný predpoklad budúcich zmien.

 

Prečo je teda sila úchopu taká podstatná?

Veľmi podstatná skutočnosť je, že okrem jemnej motoriky je sila úchopu nevyhnutná aj počas práce s ťažšími objektami (zdvíhanie predmetov, stláčanie kľučky dverí, či otváraní fľaše).

Keďže ťah svalov má na kosti trofický účinok, tak by mohlo byť menej prekvapujúce, že svalová sila je pomerne dobre korelovaná s minerálnou hustotou kostí. Trocha zaujímavou je ale aj korelácia medzi silou úchopu a kosťami, ktoré nie sú v pohybe zapojené (chrbtica, stehenná kosť). Je potrebné upozorniť na fakt, že svalová sila je výrazne lepšie korelovaná s hustotou kostí ako svalový objem.

Takže, ak sa chcete udržiavať dlho zdraví, tak by ste nemali zabúdať na silu úchopu. Hoďte trhačky do koša a trénujte svoje predlaktia s väčšou nehou ako bicepsy. 

Zdroje:

Bohannon RW. Grip Strength: An Indispensable Biomarker For Older Adults. Clin Interv Aging. 2019;14:1681-1691. Published 2019 Oct 1. doi:10.2147/CIA.S194543

 

Hand Grip Strength Test – TopEndSports

Nájdete ma: Aircraft Sporthouse

Ivanská cesta 30/D, 821 04 Bratislava

Button's image

© 2024 Mgr. Michal Králik,PhD. Všetky práva vyhradené.