Skip to content Skip to footer

Sila dýchania, alebo dýchaním k lepšiemu životu.

Sumár: Neefektívne dýchanie môže viesť ku zvýšenej pravdepodobnosti úzkostí, spánkových porúch, zažívacích problémov, bolestí chrbta a mnoho iného. Anatomicky správne pokojové dýchanie by malo smerovať ku panve využívať bránicu, otvárať hrudník a brušnú dutinu do strán. Začal by som slovami Wima Hofa "Breathe motherfu*ker, breathe". Téma dýchania ma zaujíma už dlhšiu dobu,…

Read more

Nájdete ma: Aircraft Sporthouse

Ivanská cesta 30/D, 821 04 Bratislava

Button's image

© 2024 Mgr. Michal Králik,PhD. Všetky práva vyhradené.