Komplexná diagnostika trénovanosti

Diagnostika je základným nositeľom pokroku. Ak nie je známy aktuálny stav, nie je možné sa posunúť vpred. Preto je vždy prvým krokom ku vzájomnej spolupráci

Podstatou diagnostiky je identifikovať najzásadnejšie obmedzenia, ktoré by mohli viesť k zníženiu efektivity tréningu, spôsobenie zranenia alebo zvýšenie rizika zranenia. Čím sa na diagnostiku pozeráme odbornejšie a hlbšie, tým lepšie vieme pochopiť stav v ktorom sa telo nachádza a často aj príčiny prečo sa v tomto stave práve nachádza.

Včasná diagnostika je vždy lepšia, ako následná rehabilitácia.

Na základe diagnostiky jem možné vytvoriť najvhodnejší plán pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Diagnostika zahŕňa:

 • Analýza telesného zloženia pomocou bioimpedančnej váhy
 • Štrukturovaný dotazník
 • Posturálna diagnostika
 • Základná diagnostika pohybového aparátu
 • Testovanie FMS
 • Testovanie Y-balance test
 • Výkonnovo orientované testovanie.

Pokyny pred absolvovaním diagnosiky:

 • 100 % zdravotný stav
 • 24 hodín pred testovaním nevykonávať žiadnu namáhavú fyzickú aktivitu
 • 48 hodín pred testovaním vykonávať maximálne ľahký tréning
 • 2 hodiny pred testovaním nejesť
 • V deň testovania nepožívať kofeínové a iné stimulanty
 • Priniesť si veci na cvičenie a uterák

Časová náročnosť na testovanie je medzi 40 – 60 minútami.