Komplexná diagnostika trénovanosti

Diagnostika je základným nositeľom pokroku. Ak nie je známy aktuálny stav, nie je možné sa posunúť vpred. Preto je vždy prvým krokom ku vzájomnej spolupráci

Podstatou diagnostiky je identifikovať najzásadnejšie obmedzenia, ktoré by mohli viesť k zníženiu efektivity tréningu, spôsobenie zranenia alebo zvýšenie rizika zranenia. Čím odbornejšie a hlbšie sa na diagnostiku pozeráme, tým lepšie vieme pochopiť stav a často aj príčiny, prečo sa v tomto stave práve nachádza.

Včasná diagnostika je vždy lepšia, ako neskoršia nevyhnutná rehabilitácia.

Na základe diagnostiky je možné vytvoriť najvhodnejší plán pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Diagnostika zahŕňa:

 • Analýzu telesného zloženia pomocou bioimpedančnej váhy
 • štrukturovaný dotazník,
 • posturálnu diagnostiku,
 • základnú diagnostika pohybového aparátu,
 • testovanie FMS (Functional Movement Screen),
 • Y-balance test,
 • špecifické výkonnovo orientované testovanie.

Pokyny pred absolvovaním diagnosiky:

 • 100% zdravotný stav
 • 24 hodín pred testovaním nevykonávať žiadnu namáhavú fyzickú aktivitu.
 • 48 hodín pred testovaním vykonávať maximálne ľahký tréning.
 • 2 hodiny pred testovaním nejesť.
 • V deň testovania nepožívať kofeínové nápoje a iné stimulanty.
 • Priniesť si vhodné športové oblečenie a uterák.

Časová náročnosť na testovanie je 40 – 60 minút.
Cena diagnostiky je 50 Eur.